maandag 1 april 2024

Nieuwe boek van Naomi Wolf is indrukwekkend

In een uur durende video komt Naomi Wolf aan het woord  en waarschuwt ons over de plandemie en covidvaccins. Deze dame Naomi Wolf moet je niet verwarren met een andere bekende auteur Naomi Klein, die het  The Shock Doctrine schreef en later ook No Logo


De omslag van het boek in de Nederlandse vertaling is hieronder te zien; 
Het is een indrukwekkend verhaal waarin de kern bestaat uit de resultaten van 300 medische deskundigen die de vrijgegeven Pfizer documenten hebben bestudeerd en geschrokken zijn van de horror die eruit blijkt. Medici hebben moedwillig ondeugdelijke, ja zelfs een gevaarlijke mix van rommel  als vaccins verkocht en daarmee grote schade aangericht aan de wereldbevolking, met name vrouwen en kinderen zijn enorm getroffen. 

Begin december 2022 deed ze mee aan een protest tegen het mandaat van de universiteit van Yale om studenten te "verplichten" om een boosterinjectie te laten zetten, om weer toegasng te hebben tot de universiteit.Vreemd genoeg gold dat niet voor medewerkers en de administratie van deze beroemde universiteit. Datzelfde beleid werd trouwens ook gevoerd door  het prestigieuze Harvard.
 Naomi Wlof heeft zelf op dit beroemde bolwerk, deze kathedraal van wetenschap Yale gezeten, dat notabene als motto "Licht en Waarheid" (Lux et Veritas) had. Dat was in een tijd dat het instituut nog progressief en vrijgevochten was om iedereen te doordringen van mensenrechten en de grondwet. 
Hoe kon het zo mis gaan?  Hoe kon het dat deze universiteit meegedaan had aan deze vorm van gruwelijke mensenhandel en zo haar studenten in gevaar had gebracht door de ernstige vaccinschade ? 
Later heeft Naomi samen met anderen gezocht  naar een mogelijke verklaring en vond deze in de achterliggende geldstromen.
Sinds 1998 heeft Yale 9 miljard dollar ontvangen van het ministerie van gezondheid (de HHS, voluit the Health and Human Services) en 1,7 miljard sinds de Covid begon in 2020 .  Alleen al in 2022 ontving ze 607 miljoen dollar en dat is meer dan de 475 miljoen die het kreeg van collegegelden!!??
Voor dat geld is het Yale bestuur bereid geweest  alle maatregelen op te leggen aan haar studenten. Dat is omkoping, uitbuiting en pure mensenhandel . 
Diezelfde patronen zijn trouwens ook gevonden bij ziekenhuizen en verpleegtehuizen waar perverse financiële prikkels werden gehanteerd om een keihard beleid en eenzijdige procedures door te voeren die meer schade dan goed deden.

Knap is ook dat Naomi het spoor heeft gezocht naar oorsprog en herkomst van het virus en de vaccins. Van het virus wisten we al dat het in Wuhan is opgedoken waar toevallig ook met Amerikaans geld, steun en kennis een biolab is opgezet dat experimenteerde met virussen . Daarom is het niet toevallig dat er een uitbraak kwam op de markt in Wuhan na een lek in het laboratorium .
Onderzoekster Wolf heeft echter ook banden gevonden van het Duitse BioNTech dat niet alleen samen met Pfizer hun vaccins hebben verspreid, maar ook een overenkomst had (memorandum of understanding) met Fosun Pharmaceuticals, gevestigd in Shanghai , maar dat gelinkt is aan de Chinese Communistische Parij (CCP) om de vaccins samen te maken .
 Fosun is de CCP, want het verwierf de helft van Sinopharm , dat in het bezit is van de CCP .
 Fosum Pharmaceuticals bleef ook niet in China en heeft dochters in de VS  en R&D- en produktiefaciliteiten in Boston en Princeton(New Jersey). Zij hebben ook de PCR-testen en de antigeentesten geproduceerd, die wereldwijd zijn gebruikt. Daarmee konden ze de ernst van de pandemie monitoren en sturen. 
Als de VS , respectievelijk de regering Biden een deal sluit met Pfizer/Biontech voor de levering van vaccins en testen dan gaat een substantieel deel van het geld rechtstreeks naar China. Dit is nog steeds een publiek geheim.

Opeens wordt het plausibel waarom  deze schadelijke produkten vooral verspreid zijn in het Westen met name de VS, Canada, Australië, Nieuw Zeeland , het Verenigd Koninkrijk en de EU  en daar de bevolking heeft proberen te decimeren of in ieder geval ernstig te verzwakken. 
China en met name de CCP heeft een slechte reputatie als het gaat om mensenrechten en persoonlijke vrijheden. Daar heerste het strengste regime met gedwongen isolatie en tegenstanders of inheemse bevolkingsgroepen worden geisoleerd en in kampen gestopt zoals de Oegoeren.
 
President Biden schijnt er via zijn zoon Hunter ook vele miljoenen aan verdiend te hebben. De "beruchte", gevonden harde schrijf van de laptop van Hunter Biden heeft genoeg bewijs opgeleverd voor miljoenen dollars aan overmakingen van Chinese hooggeplaatste leidinggevenden in de CCP naar leden van de Biden familie. De democratische regering is door en door corrupt.       
 China wil niet alleen een wereldmacht zijn op economisch gebied, maar ook wereldwijd de machtigste speler op aarde zijn en is zeker een openlijke vijand van het westen en hun democratische vrijheden.                                                                           

De auteur Naomi Wolf heeft zelf aan den lijve ondervonden dat ze van Sociale Media zoals Twitter en Facebook werd afgegooid. Dat haar reputatie werd aangevallen, terwijl ze toch een belangrijk lid in het campagneteam van Bil Clinton en Al Gore was geweest.  Ze was een gerespecteerd onderzoeksjournalist met een aantal bestsellers maar dat telde allemaal niet. 
Zeer belangrijk is ook de rol van onderzoeksjournalist Naomi Wolf in het mede coördineren van het analyseren van de vele duizenden op last van de rechter vrijgegeven documenten van Pfizer en het FDA ( de overheidsinstantie die de goedkeuring voor vaccins moet geven) over de testfase van het Covid19-vaccin. Zij heeft die mede vormgegeven en haar platform (Dailey Clout) gebruikt als publicatiemiddel voor een team van 3.000 vrijwilligers bestaande uit artsen, verpleegkundigen, statistici, medische fraude-onderzoekers en laboratoriummedewerkers. 
Die hebben samen de 450.000 documenten  doorgeplozen in kleine onderzoeksgroepen en daarover gerapporteerd hebben via de WarRoom /Daily Clout . 
In een aantal rapporten hebben ze hun bevindingen  samengevat en de wereld ingestuurd (zonder dat er trouwens ook maar veel media-aandacht is besteed door de reguliere media). 
Zoals: 
- Pfizer wist al in december 2020 dat de mRNA- vaccins niet werkten en afnamen in werkzaamheid en zogenaamd vaccinatiefalen lieten zien en als belangrijkste bijwerking de  ziekte covid 19 vereoorzaakte !!     
- Pfizer wist in mei 2021 dat het hart van 35 minderjarigen was beschadigd, een week na de mRNA-spuit maar de FDA toch besloot om een maand later de noodsituatie gebruikstoepassing door te laten gaan  voor tieners!? 
- Pfizer wist dat de ingebrachte vloeistof niet in de bovenarmspier zou blijven zitten maar dat het zich verspreidde binnen 48 uur in de bloedsomloop en zo in iedere cel van het lichaam terecht komt.Dat geldt voor het mRNA, de lipide-nanodeeltjes, de spike-eiwitten en zelfs vervuilde DNA-resten. Ze komen zelfs in de hersenen, in de eierstokken & baarmoeder bij vrouwen en in de testikels van mannen terecht komen, alsook in de lever en de nieren.. overal dus ! 
-Pfizer sjoemelde met de samenstelling van de proefpersonen en zorgde ervoor dat driekwart vrouw was , een geslacht met minder risico op hartschade?!! Pfizer raakte van honderden proefpersonen de data kwijt?? 
Kortom de verzamelde negatieve effecten , zoals blijkt uit de interne officiele Pfizerdocumenten zijn compleet anders dan de CDC (officiële RIVM) op de website zette of bekend werden gemaakt door medische organisaties. Een gotspé , deze leugen met catastrofale gevolgen.  
 
Bekijk hier ook het interview van Naomi Wolf met prof. dr. Karel van Wolferen van  Gezond Verstand  dat ook meer dan 1 uur duurt.  
ditmaal niet op You Tube maar op Rumble.

   Ook kun je hier een video zien met haar waarin ze geinterviewd wordt door Jensen.


 of ook deze langere video:    https://t.co/8e5HZHzh7Y

Naomi Wolf is zelf Joods maar lange tijd niet erg godsdienstig of gelovig, al leefde ze wel volgens de Joodse tradities . Tijdens de Coronaperiode waarin ze verstoten en belasterd werd zelfs in familiaire kring, besloot ze de Bijbel en met name  het Oude Testament nog eens te herlezen. 
Dat bracht haar tot het inzicht dat deze georganiseerde grootschalige aanslag op de mensheid niet slechts het werk kon zijn van mensen alleen, maar dat er grotere machten in het spel waren . 
Ze komen ook aan bod in een specifiek hoofdstuk 16: "Zijn de oude goden teruggekeerd ".
Zij doelt daarmee op de "goden" Baal (vruchtbaarheid), Astarte (seksualiteit)  en Moloch(destructieve macht ). Daarvoor wordt de mensheid gewaarschuwd in het oude testament. Om geen afgoden te vereren en bloedoffers te brengen aan deze drie, op nadrukkelijk verzoek van God/Jaweh en later nog eens bevstigd door Jezus Christus. Naastenliefde zou het leidende beginsel moeten zijn voor alle mensen en dat betekent dienstbaarheid aan juist de zieken, zwakkeren en behoeftigen. 

De auteur komnt ook met veel persoonlijke bespiegelingen rondom deze vreemde periode van 2020-2022 van de wereldwijde opgelegde onvrijheid. Dat biedt veel herkenbaars. Ook de periode daarna wanneer de opgelegde regels weer worden ingetrokken en we weer onze vrijheden kunnen proeven. 
Is het tijdelijk, in afwachting van een nieuwe golf van opgelegde maatregelen??   
Wanneer worden de verantwoordelijke boosdoeners ter verantwoording geroepen en berecht, zoals de Duitse advokaat Reiner Fullmich probeert voor elkaar te boksen in een soort Nüremberg -tribunaal.   

donderdag 15 februari 2024

Is 5G wel nodig en verantwoord?

Onderstaand artikel is als opiniestuk geplaatst in het Eindhovens Dagblad 

van vrijdag 16 februari 2024.  

https://krant.ed.nl/titles/eindhovensdagblad/7152/publi                                                 cations/16524/pages/40/articles/1987050/40/1

 


In het Eindhovens Dagblad van dinsdag 13 februari 2024 stond een betoog van Bart-Jan van Rooij over alle mogelijke voordelen van het nieuwe, nog uit te rollen 5G netwerk.  Natuurlijk veel sneller internet en meer technische mogelijkheden in de nieuwe wereld van het “internet –of- things” . De opsomming lijkt eindeloos en vooral gestimuleerd door de regering , die miljarden heeft verdiend aan de veiling van deze nieuwe frequenties .  De internet en telecom providers willen dit geïnvesteerde geld natuurlijk  terugverdienen en maken stevig reclame.  Zit er dan geen maar aan?

Voor 5G moet het hele netwerk van zendmasten sterk uitgebreid worden met veel meer palen op kleinere afstand van elkaar  en daarmee wordt  de energiebelasting voor mens , dier en milieu aanzienlijk groter.

Wie weet zich nog de krantenkoppen te herinneren toen in Duitsland op basis van een wetenschappelijk onderzoek werd  geconstateerd dat de insectenpopulatie en diversiteit  drastisch was ingekrompen, soms wel met 75 procent. Door sommigen werd toen nog gedacht dat dit veroorzaakt werd door landbouwbestrijdingsmiddelen ,  grotere milieubelasting van uitlaatgassen en/of  chemische , industriële stoffen . Dat zou allemaal een aanslag kunnen plegen op deze kleine dieren.

Toch heeft recent een  wetenschappelijke studie van de Unesco ons een nieuw inzicht gegeven. De Unesco is een VN-organisatie, die  culturele bijzonderheden en unieke natuurgebieden wil beschermen en daarvoor  de status van werelderfgoed toekent  aan een object, gebruik of gebied.  

In dit geval gaat het om een regenwoudgebied Gondwana  in het oosten van Australië, dat een beschermd natuurreservaat werd. Daar heeft men ruim 15 jaar geleden besloten om een longitudinaal (langdurig) onderzoek uit te voeren, naar de invloed van zendmasten voor elektromagnetische straling op de natuur en in het bijzonder de dierenwereld. Projectleider was de botanicus Mark Broomhall. Biodiversiteitsonderzoeken voor het jaar 2000 gaven aan dat deze in het gebied nog steeds  toenam! 

Tussen 2000 en 2004 plaatste men er 3G-masten met als gevolg dat de diversiteit aan insecten afnam.   Tussen 2006 en 2009 werden er toen verbeterde  3G-zendmasten  geplaatst waarna onderzoekers 27 vogelsoorten zagen vertrekken uit het gebied. In de daaropvolgende jaren 2012 en 2013 verrezen er 4G-masten. Daarna verdwenen er nog eens 49 vogelsoorten. Verder zagen ze bij 86 vogelsoorten onnatuurlijk gedrag  en waren de plaatselijke vleermuissoorten schaars geworden. Ook insecten, bijen, motten, vlinders, kikkers, padden en mierensoorten verdwenen en de totale insectenpopulatie verminderde met 80 tot 90%!  Deze conclusies gelden voor een gebied van circa 3 km rondom een zendmast.

Samenvattend is de conclusie dat de straling van deze zendmasten een verwoestende impact hebben op het natuurlijke (dierlijke) ecosysteem en een ingrijpende achteruitgang van de biodiversiteit heeft veroorzaakt.  Hier spelen landbouwgiffen, stedelijke en industriële vervuiling dus geen enkele rol.

Voor het hele rapport van de Unesco: https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Mt-Nardi-Wildlife-Report-to-UNESCO-FINAL.pdf 

Een andere onderzoeker dr. Belpoggi en haar team van het gerenommeerde Italiaanse onderzoeksinstituut Ramazinni  heeft een metastudie uitgevoerd  op basis van bijna 8.000  wetenschappelijke artikelen over de effecten van Elektro-Magnetische straling  en daarover gerapporteerd  aan het Europees Parlement medio 2021. De conclusies zijn zorgwekkend.

Stichting StralingsBewust  in Nederland heeft dit rapport doorgestuurd naar vertegenwoordigers van politieke partijen in het parlement. Daarbij het verzoek om bij de uitrol van 5G eerst nulmetingen en later vervolgmetingen uit te voeren naar de impact op de biodiversiteit. 

Datzelfde heb ik ook gedaan naar Gemeenteraadsleden in Waalre die het voorstel in stemming hebben gebracht, maar haalde geen meerderheid. Nu is het wachten op een burgerinitiatief vergelijkbaar met Aïreas van Jean-Paul Close  (Stad van de Toekomst) , waarmee een netwerk is opgezet voor metingen van de luchtkwaliteit in Eindhoven - en geluidsmetingen rondom Eindhoven Airport ! We kunnen beter nu zeer voorzichtig te werk gaan! Een recente video over de gevaren van 5G is deze: 
Een andere belangrhjke video komt van dr. Rowan Young die als voormalig voorzitter van de Antroposofische Artsenvereniging in de VS veel belangrijke inzichten en voor doorbraken heeft gezorgd. oa een kanker therapie (bewezen) door een alkalisch lichaamsmilieu te bewerkstelligen.
Bovendien heeft hij terechte bezwaren tegen 5G. 

zaterdag 18 november 2023

Wie gaf de opdracht voor de moord op J.F. Kennedy?

 


De aanslag op John F. Kennedy. 

Afgelopen zaterdag besteedde het ED volop aandacht aan de traumatische gebeurtenis op 22 november 1963. Bij veel ouderen zoals ik zelf ook, heeft het een blijvende verpletterende indruk achtergelaten, ondanks het feit dat ik pas 8 jaar oud was. Jarenlang ben ik het nieuws blijven volgen en hield een klein schriftje bij met foto’s en krante-artikelen. Het was een aanslag op mijn gevoelige kinderziel, zeker toen niet veel later ook nog zijn broer Robert F. Kennedy en Martin Luther King jr.  werden vermoord. Mijn conclusie was toen dat de Verenigde Staten een barbaars land was.

Ruim 60 jaar later zou je toch denken dat alle informatie is vrijgegeven en de archieven zijn geopend voor media en onafhankelijke onderzoekers. Helaas is dat echter nog steeds niet het geval.  Zo konden we begin 2022 vernemen, dat er weer enkele documenten waren vrijgegeven door de CIA uit de dossiers, naar aanleiding van de moord op president John F. Kennedy. De huidige democratische president Joe Biden heeft de volledige vrijgave in eerste instantie weer uitgesteld tot december 2022, vanwege de Covid-perikelen en de nationale veiligheid?! De laatste documenten “moeten” uiterlijk op 30 juni 2023 worden vrijgegeven, maar zijn dat weer niet.

Een uit acht personen bestaande onderzoekscommissie onder leiding van de heer Warren , waar ook voormalig CIA-baas Allen Dulles deel van uitmaakte , deed er tien maanden over voordat zij hun eindrapport presenteerden en concludeerden dat Kennedy geraakt was door twee kogels. Die waren afgeschoten werden door één dader, namelijk Lee Harvey Oswald vanuit een raam in een flatgebouw op de 6e verdieping. 

Kennedy werd eerst gebracht naar een kantoor bij het Parkland Memorial ziekenhuis te Dallas, waar een hoofd medische zorg dr. Earl Rose het lichaam onderzocht en de patiënt kort daarna overleed. Gek genoeg mocht deze arts  geen autopsie verrichten op het lichaam van Kennedy, dat werd hem door de geheime dienst verboden. In plaats daarvan werd het lichaam overgevlogen naar Washington DC waar wel een autopsie werd uitgevoerd, door twee medici, die echter geen forensisch patholoog waren en beide personen nog nooit eerder kogelwonden hadden onderzocht?

De autopsie–spullen inclusief de kleding, röntgenfoto’s en kogels werden overgedragen aan de echtgenoot Jacqueline Kennedy, die het op haar beurt overdroeg aan de Nationale archieven in Washington, onder de voorwaarde dat niemand er inzage in mocht hebben gedurende 75 jaar ?!  Een uitzondering hierop was de toestemming om na vijf jaar wel een erkend specialist in de pathologie toe te laten, die  de spullen wel mocht onderzoeken. Dat gebeurde inderdaad,  maar wel pas in 1972, toen een groepje pathologen onderzoek mocht uitvoeren en constateerden dat het belangrijkste attribuut, de hersenen, ontbraken ?!. 

Een onafhankelijk en gerenommeerde patholoog dr. Cyril Wecht concludeerde ruim zes jaar later (in 1978) op basis van zijn onderzoek dat het nooit een schutter alleen kon zijn geweest. Hij stond daarmee wel alleen in zijn oordeel in deze onderzoekscomité, de House Select Committee on Assassinations. 

Wecht had wel een grote staat van dienst, want hij heeft later ook onderzoek gedaan naar de moord op Robert F. Kennedy , Martin Luther King jr. en Elvis Presley en heeft tijdens zijn leven meer dan 17.000 autopsies uitgevoerd. Er was volgens hem inderdaad sprake van drie kogels die het lichaam hebben geraakt, een in de rug van achteren en een in het achterhoofd , maar ook een kogel van voren in het hoofd. De inslaghoek en richting is echter totaal verschillend en kon daarom ook niet van één schutter alleen zijn. Hij heeft zijn bevindingen gepubliceerd in het boek  “The JFK Assassination Dissected.”.

Volgens Wecht , maar ook andere bronnen bevestigen dat, was de hoofdverantwoordelijke voor de aanslag de voormalige CIA-baas Allen Dulles.  Dulles had ook goede redenen om “wraak” te nemen op Kennedy, die hem kort daarvoor ontsloeg als hoofd van de CIA vanwege het “geknungel in de Varkensbaai-kwestie in Cuba” waarbij bijna een kernramp had kunnen ontstaan.  

Het vermoeden op een geheime samenzwering, een complottheorie heeft altijd bestaan vanaf het begin. De meerderheid van de Amerikaanse bevolking, zo’n 60% gelooft ook nog steeds dat er meerdere schutters waren. Dat komt mede door een latere beroemde film van Oliver Stone uit 1991 met de titel “JFK”, waar ook twee schutters worden gesuggereerd.

Een ander belangwekkend boek “Kennedy’s Last Stand rondom deze kwestie is geschreven door dr. Michael E.Salla en daarin vinden we het bewijs dat Allen Dulles (hoofd van de CIA)  en ook in die hoedanigheid lid nummer één was van de topgeheime Majestic Twelve (MJ-12) – groep. Deze club zorgde ervoor dat alle informatie rondom UFO's en Buitenaardsen geheim werd gehouden en zelfs latere presidenten onwetend lieten over hun geheime contacten en onderzoeken. Kennedy wilde het juist allemaal wél weten en ontsloeg mede hierdoor ook Dulles. Vanuit Majestic 12 kwam de uiteindelijke moordopdracht waarvan ook een papieren versie bewaard is gebleven en ondertekend is door Dulles.

Deze recente video van Michael Salla van 1,5 uur gaat ook uitgebreid in op deze kwestie.

https://youtu.be/M0uCkcY-zto  

Moeten we werkelijk 75 jaar wachten voordat de waarheid naar buiten kan komen en de betrokkenen veroordeeld kunnen worden, als ze dan nog leven tenminste?! 


Nederlandse journalisten komen ook met bewijzen dat de CIA 

achter de moord op Kennedy zit. 

 https://www.ninefornews.nl/ook-geen-complottheorie-meer-nederlandse-journalisten-bewijzen-dat-cia-achter-moord-op-president-kennedy-zat/
zaterdag 14 januari 2023

Derde Lustrum van 5 jaar van dit blog Gezondheid

 


Op dit weblog dat ik begin 2009 begonnen ben staan  nu in totaal zo'n 90 artikelen.

Het is een breed palet van onderwerpen, die besproken en uitgediept worden. 

Een aantal stukken hebben ook de opiniepagina van het Eindhovens Dagblad gehaald of zijn op de SP website afdeling Eindhoven verschenen. 

Interessant is om te zien welke artikelen bij het grote anonieme publiek het meeste interesse opleveren.

De top vier na bijna 15 jaar zijn:


I .  De  schadelijke invloed van digitale hulpmiddelen in het onderwijs, met 1789 bezoekers.II. Organische Architectuur van Alberts & van Huut met 1215 bezoekers

https://welzijnengezondheid.blogspot.com/2015/09/isala-ziekenhuis-in-zwolle.html


III. Neergang van de Zonnehuizen met 1107 bezoekers.

https://welzijnengezondheid.blogspot.com/2018/09/neergang-van-de-zonnehuizen.html


IV. Piramide-energieën hebben wonderbaarlijke effecten, met 750 bezoekers.  

https://welzijnengezondheid.blogspot.com/2019/04/pyramide-energieen-hebben.html


dinsdag 8 februari 2022

De moord op John F. Kennedy

 


Enkele weken geleden konden we in de nieuwsmedia vernemen dat er weer enkele documenten waren vrijgegeven door de CIA uit de dossiers, naar aanleiding van de moord op president John F. Kennedy. Nog steeds niet alles is vrijgegeven,  zelfs bijna zestig jaar na die noodlottige traumatische dag voor een hele bevolking. De huidige democratische (?) president Joe Biden heeft de volledige vrijgave weer uitgesteld tot december 2022 vanwege de Covid-perikelen en de nationale veiligheid (??!!). 

Dat schijnt nu inderdaad grotendeels  vrijgegeven te zijn op 15 december 2022 (voor 97 procent)  .De laatste documenten moeten uiterlijk  op 30 juni 2023 worden vrijgegeven. Zie

https://www.archives.gov/research/jfk/release2022

In 1992 , na een publieke oproep, heeft het Amerikaanse Congress opdracht gegeven aan de CIA om alle JFK archieven open te gooien en dat alle bestanden en documenten uiterlijk 2017 zouden  moeten worden vrijgegegeven! Nu ruim vier jaar na de deadline wachten we er nog steeds op!!?? . 

Zelf was ik nog maar een kind van 8 jaar toen ik op televisie en in kranten het verschrikkelijke nieuws vernam op die bewuste 22e november 1963. Een populaire, charismatische president wordt zomaar afgeknald? De beelden en latere foto’s waren zeer indrukwekkend en tegelijkertijd onwerkelijk. Hoe had dit kunnen gebeuren?    Voor mij reden om een schriftje bij te houden en vol te plakken met allerlei krantenberichten over deze gebeurtenis. Het was ook een beetje een aanslag op mijn gevoelige kinderziel, zeker toen niet veel later ook zijn broer Robert F. Kennedy en Martin Luther King jr.  werden vermoord. Mijn conclusie was toen dat de Verenigde Staten een barbaars land was en gek genoeg heb ik ook nooit de behoefte gevoeld om dat land te bezoeken , hoewel de natuur daar natuurlijk fantastisch is.


Een uit acht personen bestaande onderzoekscommissie onder leiding van de heer Warren , waar ook CIA-baas Allen Dulles deel van uitmaakte , deed er tien maanden over voordat zij hun eindrapport presenteerden en concludeerden dat Kennedy geraakt was door twee kogels. Die waren afgeschoten werden door één dader, namelijk Lee Harvey Oswald vanuit een raam in een flatgebouw op de 6e verdieping. Kennedy werd eerst gebracht naar een kantoor bij het Parkland Memorial ziekenhuis te Dallas, waar een hoofd medische zorg dr. Earl Rose het lichaam onderzocht en de patiënt kort daarna overleed. Gek genoeg mocht deze arts  geen autopsie verrichten op het lichaam van Kennedy, dat werd hem door de geheime dienst verboden.   In plaats daarvan werd het lichaam overgevlogen  van Washington DC waar wel een autopsie werd uitgevoerd, door twee medici die echter geen forensisch patholoog waren  en  beide personen nog nooit eerder kogelwonden hadden onderzocht? 


De autopsie–spullen inclusief de kleding, röntgenfoto’s en kogels werden overgedragen aan de echtgenoot Jacqueline Kennedy , die het op haar beurt overdroeg aan de Nationale archieven in Washington, onder de voorwaarde dat niemand er inzage in mocht hebben gedurende 75 jaar !!.

 Een uitzondering hierop was de toestemming om na vijf jaar wel een erkend specialist in de pathologie toe te laten, die  de spullen wel mocht onderzoeken.  Dat gebeurde inderdaad , maar wel pas in 1972 toen een groepje pathologen onderzoek mocht uitvoeren en constateerden dat het belangrijkste attribuut, de hersenen, ontbraken tussen de spullen hoewel dat wel op de inventarislijst stond. 

Een onafhankelijk en gerenommeerde patholoog dr. Cyril Wecht concludeerde ruim zes jaar later (in 1978) op basis van zijn onderzoek dat het nooit een schutter alleen kon zijn geweest. Hij stond daarmee alleen in zijn oordeel in het door het Huis van Afgevaardigden samengestelde onderzoekscomité, de zogenaamde House Select Committee on Assassinations (HSCA) . Wecht had een grote staat van dienst, want hij heeft later ook onderzoek gedaan naar de moord op Robert F. Kennedy , Martin Luther King jr. en Elvis Presley en heeft tijdens zijn leven meer dan 17.000 autopsies uitgevoerd.                                 Er was volgens hem inderdaad sprake van drie kogels die het lichaam hebben geraakt, een in de rug van achteren en een in het achterhoofd , maar ook een kogel van voren in het hoofd. De inslaghoek en richting is echter totaal verschillend en kon daarom ook niet van een schutter alleen zijn.   


Achteraf is ook nog een andere bijzonderheid gebleken. De net benoemde president en voormalige vice-president Lyndon Johnsson heeft persoonlijk opdracht gegeven om de auto ( open limousine) waarin Kennedy rondreed in Dallas te  Texas te laten wassen, voordat deze kon worden onderzocht op sporen.  

Het vermoeden op een geheime samenzwering, een complottheorie heeft altijd bestaan vanaf het begin en de meerderheid van de Amerikaanse bevolking, zo’n 60% gelooft  nog steeds dat er meerdere schutters waren. Het verdwijnen van spullen en het achterhouden van onderzoeksmateriaal maakt het allemaal wel heel erg verdacht.  Als het 75 jaar "doodgezwegen"wordt, betekent dat het vervolgen en veroordelen van eventuele (andere) daders  feitelijk onmogelijk wordt. Die mensen leven dan simpel-weg niet meer. 

Het scenario met twee schutters is ook de conclusie van de belangrijke onderzoeksfilm en thriller ” JFK”‘  van regisseur Oliver Stone ui 1991.

Wecht heeft nog decennia lang onderzoek gedaan naar de gebeurtenissen rondom de moord op Kennedy en bleef bij zijn conclusie. Al zijn resultaten heeft hij gepubliceerd in een recent boek: “The JFK Assassination Dissected”, waarvan hieronder een boekomslag is te zien. 
Hij heeft ook interviews gehouden met allerlei betrokkenen zoals ook de vrouw van Lee Oswald (de Russische Marina) en een goede kennis van het echtpaar Oswald (George de Mohrenschildt) .    Volgens Wecht , maar ook andere bronnen bevestigen dat , was de hoofdverantwoordelijke voor de aanslag de voormalige CIA-baas Allen Dulles, waarbij het sterke vermoeden bestaat dat Dulles Oswald kende en hem alleen heeft laten opdraaien voor de moord.  

Dulles had ook goede redenen om “wraak” te nemen op Kennedy die hem kort daarvoor ontsloeg als hoofd van de CIA  vanwege het geknungel in de Varkensbaai-kwestie in Cuba waarbij bijna een kernramp had kunnen ontstaan.  

Een recent artikel in de New York Post geeft een boekbespreking van patholoog dr.  Cyril Wecht.  https://nypost.com/2022/02/05/jfk-assassination-expert-lone-gunman-theory-is-still-bulls-t/Een ander belangwekkend boek rondom deze kwestie is geschreven door dr. Michael E.Salla en daarin vinden we het bewijs dat Allen Dulles (hoofd van de CIA)  en ook in die hoedanigheid lid nummer een was van de topgeheime Majestic Twelve (MJ-12) groep die alle ontwikkelingen rondom UFO's en Buitenaardsen naar zich heeft toegetrokken en latere presidenten onwetend lieten over de voortgang van hun geheime contacten en onderzoeken. Kennedy wilde het juist allemaal weten en ontsloeg mede hierdoor ook Dulles. Vanuit Majestic 12 kwam de uiteindelijke moordopdracht waarvan ook een papieren versie bewaard is gebleven. Het ging dus niet alleen om de Cuba-kwestie.!

Kijk ook naar de You Tube video: https://www.youtube.com/watch?v=GtZ5BLx5NBIIn het voorjaar van 2023 stelde Robert F. Kennedy zich als democratisch kandidaat beschikbaar voor de presidentsverkiezingen van 2024 en als tegenhanger van kandidaat Biden. Eindelijk weer een progressief persoon, die moedig is en vele heilige huisjes wil laten omvallen zoals oa de vaccins, Covid 19 , de moord op JF Kennedy en de aanslagen van 9/11 /2001.  

vrijdag 24 december 2021

Uitspraken Robbert Dijkgraaf discutabel.

 In een speciale uitzending over de ontwikkelingen in de wetenschap kon interviewer Mathijs van de Nieuwkerk in een uur de diepte in met boegbeeld van de wetenschap Robbert Dijkgraaf.

Deze directeur van het meest prestigieuze wetenschapsinstituut  Princeton in de VS zou een inkijkje geven in belangrijke ontwikkelingen waarbij veel tijd werd ingeruimd om het Coronavirus en het Coronavaccin te bespreken . Tot drie keer toe gaf Dijkgraaf aan dat iedereen zijn /haar boostervaccin moest gaan halen en dat het net zo gewoon was als de al jaren bestaande griepprik of andere vaccins. 

Dat is vreemd omdat Dijkgraaf juist uitgebreid de mRNA vaccins van Moderna en Pfizer/Biontech besprak, wat toch wel een hele nieuwe wetenschappelijke ontwikkeling is. Kennelijk verblindt door de glans van de wetenschap had Dijkgraaf geen oog voor de schaduwkanten. Op de vraag van Mathijs dat de boegbeelden van het beleid dr. Fauci in de VS (NIAID)  en van Dissel (RIVM) in Nederland zich zo vaak tegenspraken en een weinig  betrouwbare indruk maakte werd erg snel door Dijkgraaf weggewuifd. 

Onder het mom van wetenschap is ook omgaan met onzekerheden essentieel.!!? .  Wetenschap moet zich bezighouden met bewezen feiten en uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek uit het verleden. Daaruit is duidelijk gebleken dat mondskapjes en anderhalve meter afstand houden geen effectieve preventiemethode is.  Punt uit.

Robbert maakte het publiek ook echt bang met de ernst van virussen die mensen echt zeer ernstig ziek kunnen maken.!!?? Kent hij de cijfers dan niet, die algemeen bekend zijn van meer dan 98,5% van de mensen komt het Coronavirus goed te boven!!  Waarom dan een vaccin? Hoogstens voor de groep ouderen en kwetsbare mensen, maar zeker niet bij gezonde mensen en kinderen.

Dijkgraaf wist ook heel zeker dat de Corona vaccins nieuwe stijl veilig en effectief zijn en zeker geen schade aan de vruchtbaarheid van de man of vrouw zou toebrengen, hoewel de langere termijn effecten nog volledig onduidelijk zijn. Toch bracht juist het Lareb deze week naar buiten dat er 11.000 meldingen waren van menstruatieproblemen bij vrouwen, die volgens directeur Agnes Kant waarschijnlijk van “tijdelijke” aard zijn?!.  Dit is echt ernstig!! Later is op basis daarvan besloten dat de bijsluiter extra informatie moet gaan bevatten over menstruatiestoornissen.

Zou Dijkgraaf  via Social Media niet een van de vele beklemmende en hartverscheurende video's hebben gezien van de Engelse plattelandsdokter dr.Coleman die al vanaf 2020 in niet mis te verstane bewoordingen waarschuwde voor Covid en al zeker voor de risico's en bijwerkingen van de Covid-vaccins?? Oordeel zelf : https://www.frontnieuws.com/dr-coleman-dit-is-het-einde/

Een andere betrouwbare bron is dr. Pierre Kory die ook alarm slaat over de gedaalde gemiddelde levensverwachting met 3 jaar in korte tijd in de VS . Dat betekent een behoorlijke oversterfte en met name onder de jongere generatie.  Deze video is van 26 maart 2024.video met dr. KoryEen niet te weerleggen bewijs vormt het 17.000 documenten omvattende Pfizer rapport over alle onderzoeken en resultaten van het gebruik van deze nieuwe generatie vaccins. Op last van de rechter moesten deze documenten worden vrijgegeven en geopenbaard, waarna ze bestudeerd werden door een paar honderd experts . Daaruit blijkt hoe slecht de werking van deze vaccins in werkelijkheid is  en hoe schadelijk ze zijn voor zwangere vrouwen, het ongeboren kind en jeugdige kinderen. De Canadese onderzoeksjournalist Naomi Wolf heeft er een uitgebreid artikel over geschreven en is ronduit verbijsterd!!  https://www.frontnieuws.com/beste-vrienden-sorry-dat-ik-een-genocide-aankondig-dr-naomi-wolf-over-het-pfizer-vertrouwelijk-rapport/

Dijkgraaf verliest hiermee in mijn ogen de belangrijkste eigenschap van een goede wetenschapper om altijd oog te hebben voor de  onzekerheden, juist in deze kwesties van volksgezondheid.

Volgens Dijkgraaf lossen de spike-eiwitten (en ingebrachte stoffen) heel snel op en konden ze geen DNA-veranderingen teweeg brengen. Geen gentherapie !!??  Volgens vele specialisten en ook een CEO van een pharmabedrijf, is dat dus juist wel het geval.     

Mathijs heeft het wel voorzichtig geprobeerd om dieper door te vragen , maar was kennelijk toch onvoldoende zelf op de hoogte van de feiten. Weet hij niet dat alle vaccinleveranciers hun financiële en juridische verantwoordelijkheid hebben afgeschoven op de overheid en gemeenschap ? 

Dat zij in plaats van 7 tot 20 jaar ontwikkelingstijd opeens al binnen één jaar een goedgekeurd vaccin konden maken? Dat kon alleen door essentiële stappen na dierproeven over te slaan en een gevaarlijk medisch experiment op de hele mensheid hebben losgelaten?!.  

Dankzij het internet zal de waarheid uiteindelijk boven komen drijven en zullen de verantwoordelijkheden worden gestraft. Daar hoort Dijkgraaf wat mij betreft ook bij omdat hij te naief is. Dat hij nog meeent om Bill Gates te moeten verdedigen als mecenas is onbegrijpelijk.

Laat hem dan het boek van Robert Kennedy jr. gaan lezen over”The real dr.Anthony Fauci” en zijn banden met Bill Gates.  De door Kennedy opgerichte Stichting  Children’s Health Defense heeft zich al jaren ingezet om de vaccins in de VS stop te zetten of eerst grondig wetenschappelijk te onderzoeken op werkzaamheid en veiligheid.  Van de meeste vaccins weten we dat niet eens , maar we spuiten het wel bij baby’s en kinderen in.Groot was mijn verbazing toen ik korte tijd later hoorde dat Robbert Dijkgraaf voorgedragen is als beoogd minister van Onderwijs, Cultuur  en Wetenschappen in het kabinet van Rutte IV.
Op de website van Nine for News werd er meteen aandacht aan besteedt en blijkt nu dat Dijkgraaf ook relaties heeft met het World Economic Forum  van Klaus Schwab.

Kennelijk ben ik niet de enige persoon die er zo over denkt. In het Eindhovens Dagblad stond op 6 januari 2022 een opinie-artikel van Frank Verleg waarin hetzelfde werd betoogd. 

woensdag 15 december 2021

Opzettelijke Pandemie

 

 Lees de boekbespreking volgens Dr.Mercola:  https://dissident.one/2021/12/18/25355/


TV- en internet presentator Glen Beck heeft 600 uur  besteedt aan een onderzoek naar de oorsprong van Corona en heeft de nodige ontdekkingen gedaan, die leiden tot de conclusie dat de grootste leugen van de eeuw genoemd zou kunnen worden. 

Zie hier de integrale video voor wie het Amerikaans/Engels meester is: https://youtu.be/91Ib5NjSZ-o

In een vertrouwelijk overheidsrapport uit 2015 !! ? van iets meer dan 150 bladzijden  uit de Verenigde Staten blijkt dat er een overeenkomst is gesloten tussen de Amerikaanse overheid, de  NIH (National Institute of Health)  en NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) van dr. Fauci en de farmaceutische wereld en met name Moderna en Pfizer. In die tijd had niemand nog maar iets gehoord van een Coronavirus. Dat gebeurde pas eind 2019 in China en met name uit Wuhan in China.

De belangrijkste conclusie  van die overeenkomst is dat de Amerikaanse overheid mede-eigenaar (of patenthouder) is samen met Moderna van de mRNA-vaccins, die ingezet worden tegen het Coronavirus. Een omstreden PPP (=public-private partnership) , die verdacht is omdat de overheid belast is met het gezondheidsbeleid en niet een partij zou moeten kunnen voortrekken of zelf financieel voordeel mag behalen.  Dat heeft het waarschijnlijk wel gedaan, omdat de overheid het Janssen/Johnsson vaccin dat geen mRNA-vaccin is , uiteindelijk heeft áfgekeurd.      

Glen Beck en zijn team hebben ook uitgezocht dat de Amerikaanse overheid met grote sommen geld (via  de Amerikaanse ngo-organisatie Ecohealth Alliance ) en Amerikaanse deskundigen geïnvesteerd/gesponsord en natuurlijk geadviseerd heeft in het geavanceerde viruslab van Wuhan.  Dat al gedurende een kleine tien jaar vanaf 2013.  Met name het gevaarlijke onderzoek van bestaande Coronavirussen van vleermuizen  over te brengen naar “gehumaniseerde” muizen (die eenzelfde longsysteem hebben als mensen) om te zien of ook de muizen ziek zouden kunnen worden. Dat is inderdaad gelukt  en dat noemt men “the gain of function” waarna de volgende stap zou zijn de besmetting van dier(muis) op mens en van mens op mens. Dat is ook gelukt. Daarna ging het mis of was het toch opzet? Een uitbraak van juist dit Sars-Covidvirus!! 

zie ook: https://www.ninefornews.nl/smoking-gun-documenten-onthullen-wat-wetenschappers-jaar-voor-corona-uitbraak-van-plan-waren-in-wuhan/

en  https://dissident.one/2022/01/12/militaire-documenten-over-gain-of-function-spreken-getuigenis-fauci-onder-ede-tegen/

Dr. Fauci heeft tot twee keer toe in de senaat een verklaring afgelegd waarin hij ontkent dat gain-of-function onderzoek te hebben laten uitvoeren. Dat is echter een leugen gebleken, zo blijkt uit vertrouwelijke emails. Het Amerikaanse NIH heeft dat ook in een brief van 20 oktober 2021 aan een Amerikaans congreslid James Corner officieel bevestigd.  Ecohealth Alliance moet nu ook meer informatie aanleveren aan het NIH over haar bemoeienis met het Wuhan Institute of Virology. Volgens de resultaten van het onderzoek van Glen Beck is het overduidelijk dat het virus in Wuhan in een lab is gemaakt en bewust of onbewust is vrijgekomen. Dat het dus een biowapen is tegen de mensheid.

 Dit wordt ook goed beschreven in het recent verschenen boek Viral van moleculair bioloog Alina  Chan en wetenschapsjournalist Matt Ridley. 

 Al 3 maanden voor de officiële erkenning en melding van China aan de WHO dat men te maken had met een ernstige gezondheidscrisis in de vorm van een virusuitbraak , waren er al veel signalen en met name ook uit het laboratorium van Wuhan dat het al mis was gegaan. In tien ziekenhuizen waren al Coronapatiënten en daaronder ook personeel uit het Viruslab van Wuhan. Ook heeft men in het lab van Wuhan tussentijds een nieuw ventilatiesysteem aangelegd !? China heeft de wereld langere tijd in het ongewisse gelaten en daarna was het verhaal dat het virus een natuurlijke evolutie had doorgemaakt van vleermuis tot mens en daarna overdraagbaar was van mens tot mens. Terwijl Beck en zijn team vele bewijzen hebben uit rapporten, emails en wetenschappelijke publicaties van de direct betrokkenen dat ze bewust deze stappen in een laboratorium hebben voorbereid ! Het is een geconstrueerd biologisch wapen tegen de mensheid met Amerikaanse kennis , expertise en geld en gerealiseerd in het land waar de Communistische Partij het voor het zeggen heeft. Vanuit China was dat een vrouwelijke dr. Shi die het virus isoleerde uit vleermuizen. Daarnaast kreeg ze hulp van de Amerikaanse dr. Peter Daszak en het geld (vele miljoenen dollars) ging vanuit de NIH via een tussenstation het Ecohealth Alliance naar het Wuhan Institute of Virology in Wuhan.

 In de VS had men dit onderzoek ook willen doen , maar DARPA had hun verzoek en aanvraag voor ondersteuning afgewezen.Was het te gevaarlijk?? 

Ook al heeft dr. Fauci in de media en tijdens een verhoor voor de senaat steeds gelogen , de feiten die spreken uit het emailverkeer bewijzen het tegendeel. Dat is de hoogst betaalde Amerikaanse overheidsambtenaar, die dus met overheidsgeld van de Amerikaanse belastingbetaler deze pandemie of moet je dus zeggen opzettelijke pandemie heeft veroorzaakt.

   


Eind 2022 heeft politicus Thierry Baudet en partijleider van Forum voor Democratie een boek geschreven met de titel Het Coronabedrog. Dat boek was zo populair dat het de NS-Publieksprijs won, maar om duistere redenen die prijs niet heeft gekregen. Wordt de waarheid daarin te veel benaderd?  Laat iedereen dit boek lezen en zijn eigen conclusies trekken.  

Een recente ontdekking van dr. Ardis komt erop neer dat Covid niets anders is dan een vorm van slangengif en wel van de Koningscobra. Dr. Ardis heeft daar een documentaire over gemaakt Watch the Water en is ook geinterviewd door Stew Peters in zijn videoshow op internet waar hij het heel nauwkeurig uit de doeken doet. Het verklaart ook waar de "verboden"geneesmiddelen van Ivermectine,  Hydroxychloroquine ,  Quercetine  , vitamine C, zink en zelfs nicotine zo goed werken om te ontgiften. https://dreddymd.com/2022/04/14/monoclonal-antibodies-anti-venom-snake-based-component-of-covid/

Voor een dieper liggende analyse van de huidige wereld kijk dan naar de bijna vier uur durende video op Bitchute met David Icke.  https://www.bitchute.com/video/CWcbwn5zJ3vV/

Een Britse groep heeft een aanklacht ingediend bij het Internationale Strafhof tegen Fauci, Gates en de Big Pharma voor misdaden tegen de menselijkheid. https://dissident.one/2021/12/18/25341/


         Een andere belangrhjke video komt van dr. Rowan Young die als voormalig voorzitter van de Antroposofische Artsenvereniging in de VS veel belangrijke inzichten en voor doorbraken heeft gezorgd. oa een kanker therapie (bewezen) door een alkalisch lichaamsmilieu te bewerkstelligen.
Bovendien heeft hij terechte bezwaren tegen 5G. 

Een effectieve remedie is een nieuw medicijn met de verrassende naam MASTER PEACE, dat de nano technologie en grafeenoxide kan omkeren.